Welkom bij Stichting Dorotty Oekraïne!


Situatie 2022/2023

Gezien de oorlogssituatie in de Oekraïne proberen we noodhulp te bieden daar waar mogelijk.


Ontstaan

Vanuit hun werk voor Europa Kinderhulp zijn Klaas en Femmy ten Napel-Timmerman in 1999 in aanraking gekomen met de nood in Oekraïne.


voorblad foto 1

Zij hebben de soms verschrikkelijke omstandigheden gezien waaronder mensen moeten wonen en leven. Die situatie heeft hen aangegrepen en om die reden zijn ze, eerst in het klein, met acties begonnen waarbij de opbrengst was bestemd voor de hulpverlening in Oekraïne. Al gauw was ook de rest van de familie Timmerman, inclusief de partners, bij de hulpverlening betrokken en zo is in 2005 Stichting Dorotty Oekraïne opgericht.

Naam

Tijdens een bezoek aan Oekraïne in 2005 kregen Klaas en Femmy een brief aangereikt. Deze brief was één grote schreeuw om hulp. Het ging om een familie waarvan beide ouders meervoudig gehandicapt zijn. Hun woning verkeerde in een bijzonder slechte staat en acute hulpverlening was nodig.
voorblad foto2

Er werd niet lang geaarzeld. Samen met een contactpersoon in Oekraïne is er een plan van aanpak gemaakt en zijn de renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. Via de oudste dochter, Dorotty, werd het contact onderhouden. Naar die dochter hebben we de stichting genoemd.

Doel

Het doel van de stichting is het geven van hulp - in de meest brede zin van het woord - aan mensen in Oekraïne. Centraal gaat het daarbij om kleinschalige, concrete en directe hulp aan mensen of instellingen met een acuut probleem.

Twee contactpersonen houden de stichting op de hoogte van de vorderingen van de diverse projecten en reiken nieuwe projecten aan.

Twee maal per jaar brengt een afvaardiging van de stichting een bezoek aan Oekraïne. Afgeronde, lopende en mogelijk nieuwe projecten worden dan bezocht. In bijzondere gevallen wordt er ter plaatse direct hulp geboden als de situatie daar om vraagt.Kader

© 2017 HendrikJan