Gaarkeuken


Gaarkeuken

In 2008/2009 zijn we als stichting het 2e / 3e Wereldproject van de gemeente Zwartewaterland geweest. We hebben toen geld ingezameld, omdat we een drinkwatervoorziening naar Asztély wilden brengen. Door een bureaucratische opstelling van diverse instanties in Oekraïne is dit helaas niet gelukt. Met het geld dat we echter met diverse acties hadden binnengekregen hebben we wel een aantal grotere projecten kunnen realiseren.

Zo hebben we onder andere in Asztély, in samenwerking met de kerk, een gaarkeuken kunnen opzetten. Naast de kerk stond een pand leeg. Dit pand, waarvan de kerk de eigenaar is, hebben we aan de buitenkant helemaal gerenoveerd.

Gaarkeuken Gaarkeuken

Nadat dit was afgerond is de binnenkant grondig aangepakt. De indeling is helemaal veranderd en er is een moderne keuken aangelegd. Vanuit de keuken ontvangen drie keer per week oudere mensen een warme maaltijd.

Gaarkeuken Gaarkeuken

Ter afronding van het hele project is er een groot terras met overkapping achter het gebouw gekomen. Hierdoor kan het gebouw ook in de zomer voor allerlei activiteiten worden benut.

              Gaarkeuken


Uiteraard hebben we nog veel meer gedaan. Graag verwijzen wij u naar de nieuwsbrieven, waarin de diverse projecten worden beschreven en toegelicht.Kader

© 2017 HendrikJan