Steun ons


Steun ons


Situatie 2022/2023

Gezien de oorlogssituatie in de Oekraïne proberen we noodhulp te bieden daar waar mogelijk.

Verder zijn we uiteraard geld nodig voor de ondersteuning van de diverse reguliere projecten die daar waar mogelijk doorgaan. Iedere bijdrage voor het werk van onze stichting is dan ook van harte welkom.

U kunt uw gift overmaken op rekening nummer NL07 RABO 0117 3880 68 t.n.v. Stichting Dorotty Oekraïne.
Wilt u donateur worden, dan kunt u zich via ons e-mailadres info@dorotty.nl aanmelden.

Stichting Dorotty Oekraïne is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 0507992.
Ook hebben wij de ANBI-status (RSIN 8154.85.839), zodat uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

Interieurl

Kader

© 2017 HendrikJan